วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์พัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนกลาง


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-2 โรงเรียนบ้านปรีง จำนวน  73  คน  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนกลางที่ศูนย์พัฒนาอีสาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยการสนับสนุน จากสถานทูตญี่ปุ่น ระหว่าง วันที่  13-15 กันยายน  2553